biuro@jklaser.pl

+48 501 526 125

Klauzula informacyjna - RODO

  1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest firma jklaser.pl Janusz Kochanowicz zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 37 – 560 Pruchnik ul. Jasna60A lub pisząc na adres: biuro@jklaser.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Monitoring wyłącznie do celów ochrony mienia i osób.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń.
  6. W większości dane dotyczące naszych klientów przetwarzane są wyłącznie przez firmę jklaser.pl Janusz Kochanowicz. Prawo daje nam jednak możliwość przekazania danych podmiotom, które będą realizować zadania, które im zleciliśmy. Na wyraźne polecenie uprawnionych organów państwowych (sądy, policja itp.), przekażemy im Twoje dane na podstawie obowiązującego prawa.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.